Teks Ulasan: Pengertian, Struktur, Ciri, Kaidah Kebahasaan, dan Contoh

Teks ulasan merupakan teks yang berisikan komentar atau ungkapan serta mengulas dari pengamatan, pemeriksaan, dan hasil penilaian suatu karya seperti buku, novel, lagu, dan film. Walaupun teks ini hanyalah berupa lontaran-lontaran kata, jenis teks ini sangat mudah dijumpai dan dibaca oleh semua orang.